Seria POWERTECTOR

Odłącznik niskonapięciowy

Automatyczne odłączanie sprzętu od akumulatora w razie spadku napięcia poniżej nastawionego poziomu.

dalej
Półprzewodnikowe ochronniki akumulatorów

Ochronnik akumulatora PowerTector to półprzewodnikowe urządzenie, które monitoruje napięcie źródła zasilania i odłącza sprzęt od akumulatora w razie spadku napięcia poniżej nastawionego poziomu. Zadaniem takiego mechanizmu może być pilnowanie, żeby akumulator dysponował przez cały czas napięciem wystarczającym do uruchomienia silnika pojazdu albo niezbędnym do innych krytycznych celów. Całkowite rozładowanie akumulatora ołowiowo-kwasowego grozi ponadto uszkodzeniem ogniw i znacznym skróceniem okresu jego eksploatacji. Jednostkę PowerTector można też skonfi gurować w taki sposób, aby odłączała sprzęt przy niskim poziomie napięcia i chroniła tym samym akumulator przed całkowitym rozładowaniem, a zarazem umożliwiała jego maksymalne wykorzystanie. Dostępna jest również wersja z regulatorem czasowym, w której odłączenie następuje automatycznie po upływie ustalonego czasu od wyłączenia zapłonu.

Liczne zalety

Linia ta obejmuje sześć produktów o prądzie wyjściowym z zakresu od 10 A do 200 A. Jednostki 10 A i 20 A stanowią proste systemy przelotowe, podłączane z reguły do określonego elementu wyposażenia. W ich przypadku nie jest konieczny montaż w podwoziu, bowiem wystarczy wykonać połączenie i starannie – za pomocą opasek zaciskowych – przymocować urządzenie do okablowania.

Ochronniki 40 A i 60 A oraz 100 A i 200 A przytwierdza się mosiężnymi śrubami rozmiaru odpowiednio M6 i M10. Mocowanie trzypunktowe zapobiega kołysaniu i poddawaniu elektroniki innym naprężeniom w razie montażu na nierównej powierzchni. Ciepło jest rozpraszane do specjalnie stworzonej przez nas odlewanej obudowy, a każda z oferowanych jednostek może pracować z pełną mocą bez konieczności stosowania dodatkowego radiatora.

Możliwość wyłączania ręcznego

Jednostki o prądzie wyjściowym od 40 A wzwyż są wyposażone w element umożliwiający ręczne wyłączanie z poziomu stacyjki lub za pomocą dedykowanego przełącznika. Jednostki od 100 A wzwyż mają ponadto nadrzędny przełącznik, który pozwala na włączenie urządzenia na cztery minuty celem wykonania wszelkich nadzwyczajnych czynności, jakie są w danej sytuacji niezbędne.

Funkcje alarmu i opóźnienia odłączenia

Ochronniki wyposażono w wyjście alarmu, które włącza się w następstwie przekraczania progowego poziomu przez 10 sekund. Wywołane tym działanie brzęczyka lub innego sygnalizatora trwa przez kolejnych 50 sekund, po których upływie następuje odłączenie. Sygnalizacja pozwala operatorowi na ponowne uruchomienie silnika lub podjęcie innego działania wymaganego do utrzymania ciągłości zasilania.

Wersje z regulatorem czasowym

Standardowy asortyment ochronników PowerTector uzupełniają wersje PT-T z regulatorem czasowym. Odłączenie wyjścia następuje w nich po upływie nastawionego czasu od wyłączenia zapłonu. W okresie tym napięcie może być nadal monitorowane oraz odłączane w razie spadku poniżej określonego poziomu, co ma na celu ochronę układu i akumulatora. W dalszej kolejności jednostka uruchamia się z powrotem po powtórnym włączeniu zapłonu i osiągnięciu przez napięcie akumulatora poziomu 8,5 VDC (w przypadku instalacji 12-woltowych) albo 17 VDC (w przypadku instalacji 24-woltowych).

Pełna programowalność

W każdym produkcie z tej serii fabrycznie zaprogramowane zostają różne scenariusze, którym odpowiadają wyższe lub niższe nastawy napięcia odłączenia. Wybór programu najodpowiedniejszego do indywidualnych potrzeb jest prosty i szybki.

Wszystkie ochronniki PowerTector o prądzie wyjściowym od 40 A wzwyż mają mechanicznie odporną odlewaną obudowę aluminiową z pokrywą wykonaną z poliwęglanu wypełnionego włóknem szklanym, zapewniającą izolację oraz ochronę przyłączy.

Mniejsze jednostki (10 A i 20 A) mają lekką obudowę poliwęglanową, którą można łatwo scalić z okablowaniem – w sposób podobny jak w przypadku bezpiecznika przelotowego, bez konieczności rozwiercania podwozia pojazdu.

Prosty interfejs pozwala na wybór nastawy napięcia odłączenia najlepiej dopasowanej do szczególnych potrzeb.

Dioda sygnalizuje stan urządzenia.

W desce rozdzielczej lub w kabinie zainstalować można brzęczyk lub sygnalizator świetlny, który zawiadomi operatora o potencjalnym problemie.

Przyłącze dla przełącznika umożliwia obsługiwanie urządzenia z poziomu stacyjki lub za pomocą dedykowanego elementu sterowniczego.

Ochronniki akumulatorów PowerTector zapewniają doskonałą ochronę na użytek komunikacji i innych krytycznych zastosowań.

Wybrane modele

  • PT20
  • PT60
  • PT200

Chcesz kupić produkty Alfatronix?

Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży ›

Wybierz produkt powertector na swoje potrzeby

Numer częściMocNapięcie wejścioweWymiaryMasa
PT10 10 A (praca ciągła) od 9 VDC do 32 VDC (automatyczne wzorcowanie) 155 × 30 × 15 mm 45 g
PT10-T 10 A (praca ciągła) od 9 VDC do 32 VDC (automatyczne wzorcowanie, regulator czasowy) 155 × 30 × 15 mm 45 g
PT20 20 A (praca ciągła) od 9 VDC do 32 VDC (automatyczne wzorcowanie) 155 × 30 × 15 mm 45 g
PT20-T 20 A (praca ciągła) od 9 VDC do 32 VDC (automatyczne wzorcowanie, regulator czasowy) 155 × 30 × 15 mm 45 g
PT40 40 A (praca ciągła) od 9 VDC do 32 VDC (automatyczne wzorcowanie) 76 × 78 × 33 mm 155 g
PT40-T 40 A (praca ciągła) od 9 VDC do 32 VDC (automatyczne wzorcowanie, regulator czasowy) 76 × 78 × 33 mm 155 g
PT60 60 A (praca ciągła) od 9 VDC do 32 VDC (automatyczne wzorcowanie) 76 × 78 × 33 mm 155 g
PT60-T 60 A (praca ciągła) od 9 VDC do 32 VDC (automatyczne wzorcowanie, regulator czasowy) 76 × 78 × 33 mm 155 g
PT100 100 A (praca ciągła) od 9 VDC do 32 VDC (automatyczne wzorcowanie) 124 × 97 × 51 mm 530 g
PT100-T 100 A (praca ciągła) od 9 VDC do 32 VDC (automatyczne wzorcowanie, regulator czasowy) 124 × 97 × 51 mm 530 g
PT200 200 A (praca ciągła) od 9 VDC do 32 VDC (automatyczne wzorcowanie) 124 × 97 × 51 mm 530 g
PT200-T 200 A (praca ciągła) od 9 VDC do 32 VDC (automatyczne wzorcowanie, regulator czasowy) 124 × 97 × 51 mm 530 g

Dane techniczne

Zakres napięcia wejściowego od 9 VDC do 32 VDC (automatyczne wzorcowanie)
Napięcie wyjściowe równe napięciu wejściowemu w trakcie pracy (maksymalny spadek między przyłączami 100 mV)
Znamionowy dopuszczalny przejściowy wzrost natężenia (względem wartości dla pracy ciągłej) 110% przez 10 s
200% przez 1 s
300% przez mniej niż 0,5 ms
po wyłączeniu nadprądowym próba włączenia ponawiana co 30 s
Prąd spoczynkowy przy wyłączeniu (w trakcie pracy) typowo 2 mA przy 13,6 V, w przypadku PT40/60 typowo 4 mA przy 13,6 V, w przypadku PT100/200 typowo 6 mA przy 13,6 V
Izolacja > 400 Vrms pomiędzy wejściem, wyjściem i obudową
Napięciowe zabezpieczenie przejściowe zgodne z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 7637-2 dla pojazdów wykorzystujących napięcie 24 VDC
Zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi zgodne z wymaganiami norm ISO 10605 i ISO 14982, > 8 kV na styku, wyładowanie 15 kV
Temperatura pracy parametry zgodne z niniejszą tabelą w zakresie od –25°C do +60°C
Temperatura przechowywania od –25°C do +100°C
Stopień ochrony IP65
Obudowa wykonana ze srebrnego anodyzowanego aluminium i poliwęglanu z włóknem szklanym
Złącza PT10/20: izolowane wtykowe złącza nożowe 6,3 mm
PT40/60: wypusty pierścieniowe M6
PT100/200: wypusty pierścieniowe M10
wtykowe złącza nożowe 6,3 mm dla masy, przełącznika, nadrzędnego sygnału ustawienia oraz alarmu
dołączony przewód do programowania ze złączem nożowym 2,8 mm
Wskaźnik wyjścia zielona DIODA sygnalizująca programowanie i wyjście
Metoda montażu PT10/20: opaska zaciskowa mocująca do okablowania (dołączona)
PT40/60/100/200: trzy półcalowe śruby z łbem typu pozi PAN nr 8 (dołączone)
Zabezpieczenie do strefy bezpieczeństwa:
nadprądowe
cieplne
przejściowe
awaryjne

ograniczenie realizowane przez obwód pomiaru prądu
ograniczenie realizowane przez obwód pomiaru temperatury
filtry oraz dobór wysoce odpornych podzespołów
realizowane przez zewnętrzny bezpiecznik wejściowy (nastawiony odpowiednio do potrzeb zastosowania) i bezpiecznik przewodu uziemiającego o obciążalności maksymalnie 1 A
Dopuszczenia 2004/108/WE – ogólna dyrektywa ws. kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
rozporządzenie 10 zmieniające dyrektywę ws. kompatybilności elektromagnetycznej pojazdów
93/68/EWG – dyrektywa ws. oznakowania CE
AESP5
Spełnione wymagania EN 50498, ISO 7637-2
Oznaczenia CE i E
Chcesz kupić produkty Alfatronix?
Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży ›
Facebook
Trwa ładowanie