Dobór modeli Powerverter i serii DD

Poniższa tabela stanowi przegląd oferowanych przez nas produktów stałoprądowych (DC–DC). Aby znaleźć właściwy produkt, wystarczy wybrać wiersz tabeli z pożądaną konfi guracją napięć wejściowego i wyjściowego oraz kolumnę z wymaganą znamionową mocą wyjściową (ciągłą, wyrażoną w watach).

Moc znamionowa
Wejscie i wyjscie
 36 W72 W108/144 W168/216 W240/288 W400 W600 W1200 W
NIEIZOLOWANE przetwornice 24 V–12 V PV3s 3 A PV6s 6 A PV12s 12 A PV18s 18 A PV24s 24 A   PV50s 50 A  
IZOLOWANE przetwornice 24 V–12 V PV3i 3 A PV6i 6 A PV12i 12 A PV18i 18 A PV24i 24 A      
NIEIZOLOWANE przetwornice dwuwyjściowe impulsowe 24 V–12 V PV3S-A 3 A PV6s-A 6 A PV12s-A 12 A          
NIEIZOLOWANE przetwornice 12 V–24 V   DD12-24 072 3 A DD12-24 108 4,5 A DD12-24 168 7 A DD12-24 240 10 A DD12-24 400 17 A DD12-24 600 25 A  
IZOLOWANE przetwornice 12 V–12 V DDi12-12 036 3 A DDi12-12 072 6 A DDi12-12 108 9 A          
IZOLOWANE przetwornice 24 V–24 V DDi24-24 036 1,5 A DDi24-24 072 3 A DDi24-24 108 4,5 A DDi24-24 168 7 A DDi24-24 240 10 A      
NIEIZOLOWANE przetwornice 48 V–12 V   DD48-12 072 3 A DD48-12 108 9 A          
IZOLOWANE przetwornice 48 V–12 V DDi48-12 036 3 A DDi48-12 072 6 A DDi48-12 108 9 A          
  • W polach tego koloru widnieją produkty nieizolowane, które zwiera się do masy wspólnej.
  • W polach tego koloru widnieją produkty izolowane, tzn. takie, w których odizolowane są od siebie części wejściowa i wyjściowa. Często znajdują one zastosowanie na okrętach i w przemyśle petrochemicznym, gdzie wymagane jest przeciwdziałanie iskrzeniu. Pozwalają także na ograniczanie wpływu zakłóceń elektromagnetycznych (EMC). W każdym przypadku mogą zastąpić równoważne produkty nieizolowane – lecz nie odwrotnie.
  • Symbol ten oznacza produkty dostępne również w wersji IP65. Aby otrzymać taką właśnie wersję, do zamieszczanego w zamówieniu numeru części dodaj przyrostek „-RU”.
  • Symbol ten oznacza produkty z wymuszonym ch³odzeniem wentylatorem IP20.

Wiele spośród oferowanych produktów jest dopuszczonych do pracy z prądem przerywanym – dozwolone są w nich sporadyczne krótkie okresy, w których występuje prąd przekraczający poziom znamionowy dla pracy ciągłej. Wartość znamionowego prądu przerywanego jest z reguły o 25% wyższa od poziomu znamionowego dla pracy ciągłej, przy czym w przypadku wielu mniejszych jednostek może być większa. Maksymalny dopuszczalny okres użytku to 2 minuty, po których nastąpić musi 8 minut spoczynku.

Oprócz wymienionych w tabeli produktów standardowych dostępny jest szereg produktów o szerokim zakresie wejściowym, skonfigurowanych w sposób umożliwiający pracę z układami o napięciu zarówno 12 V, jak i 24 V. Więcej informacji na ten temat zawiera strona opisująca Rozwiązania dostosowane do szczególnych potrzeb.

Podawane wartości napięcia wyjściowego odpowiadają następującym standardowym napięciom wyjściowym akumulatora: znamionowe 12 V = 13,6 V; znamionowe 24 V = 27,2 V; znamionowe 48 V = 54,4 V.

Większość produktów dostępna jest w wersjach z dodatkowo płatnymi alternatywnymi opcjami napięcia wyjściowego – na przykład 12 V zamiast 13,6 V.

Większość produktów charakteryzuje się standardowo stopniem ochrony IP53. Wiele produktów dostępnych jest także w wersjach IP65. Odpowiadające takowym numery części mają przyrostek „-RU”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera karta danych produktów.

Facebook
Trwa ładowanie